Welkom op de website van BSV Helpman-Oost.

Groningen, oktober 2016


Hallo kinderen, beste ouders, grootouders
,


Zaterdag 26 november a.s. komt Sinterklaas met zijn Pieten weer een bezoek brengen aan Buurt- en Speeltuinvereniging Helpman-O0st, van 14.30 tot ongev. 17.00 uur.

Ook dit jaar wordt dit bezoek opgevrolijkt door theatergroep
“De Twee Heeren”
Zij zorgen voor spanning, avontuur, humor, live muziek en eigen liedjes.

Daarna is het tijd voor de kadootjes!!!!
Als de kinderen (t/m 8 jaar) aan de papa’s, mama’s, opa’s of oma’s vertellen wat ze graag zouden krijgen, dan gaat Sinterklaas samen met zijn Pieten op zoek.

Om het Sinterklaas wat makkelijker te maken mag elk kind voor maximaal
€ 10,-- een kadootje uitzoeken, liefst uit de Intertoys Gids!
De eigen bijdrage voor de ouders van onze leden is slechts € 5,--.
Kinderen die ook een kadootje willen en geen lid zijn betalen € 10

Opgavebriefje met € 5,-- of € 10,-- graag in een gesloten envelop
uiterlijk 14 november a.s. inleveren bij Gebouw De Helpen, Groenesteinlaan 16.


Opgave per mailinfo@helpmanoost.nl
NL64 INGB0000879143
-----------------------------------------------------------------------------------------
Naam kind: ………………………………………………………. Leeftijd……..
Telefoonnr. (voor eventuele vragen) ………………………………………………
Kadowens(je)………………………………


Klik op onderstaande link en print de brief uit:


Sinterklaasbrief 2016
Klik op onderstaande link voor ons programmaboekje:


Boekje-2016 2017